LES MATEMÀTIQUES DE MIL DIMONIS A 1r D'ESO

PÀGINES WEB

EQUACIONS I LLENGUATGE ALGEBRÀIC

2017-04-18 11:57
Exercicis-Problemes-Equacions_B.doc (30720)   T12Algebra.pdf (1118663)  

ENLLAÇOS i PÀGINES WEB

2014-09-22 14:36
sites.google.com/site/lourdesdiaz75/Home/matemtiques-1r-eso https://www.mhe.es/secundaria/secundaria_matematicas/8448149742/archivos/media/esp/menu.html https://www.toomates.net/

AICLE ANGLÈS a LES MATEMÀTIQUES DE MIL DIMONIS A 1r D'ESO

AICLE DE MATEMÀTIQUES

2015-01-30 18:04
Material de Plurilingüísme editat per la "Junta de Andalucía." AICLE 1r ESO 1. INTEGER NUMBERS.pdf (2593098) AICLE 1r ESO 2. LINEAR EQUATIONS.pdf (2679728) AICLE 1r ESO 3. PERIMETERS AND AREAS.pdf (2877082) AICLE 1r ESO 4.THE METRIC SYSTEM.pdf (2691499)  

PROJECTE MATEMÀTIC 1r ESO

MATEMÀTIQUES DEL CONSUMIDOR

2015-03-12 09:50
FITXES 1r ESO.pdf (470683) PATRO D,AVALUACIÓ.pdf (188,5 kB)

GEOMETRIA PLANA

EXERCICIS DE GEOMETRIA PLANA

2015-05-30 21:05
FORMULARI d-arees i perimetres.pdf (97387)   Perimetros y areas.pdf (307,7 kB)   AREES I PERIMETRES SANTILLANA.pdf (572703)

REPTES MATEMÀTICS

REPTES MATEMÀTICS SETMANALS

2017-09-08 19:23
REPTES MATEMÀTICS

LES MATEMÀTIQUES DE MIL DIMONIS A 1r D'ESO. EXERCICIS PER PRACTICAR MÉS

EXERCICIS PER PRACTICAR +

2017-10-24 13:03
XELU.NET